Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Giai Điệu Con Tim 2021

Giai Điệu Con Tim 2021

CODA (child of deaf adults), Ruby là người duy nhất vẫn có thể nghe trong một gia đình khiếm thính. Khi phát hiện ra niềm đam mê ca hát, Ruby phải lựa chọn giữa nghĩa vụ gia đình và ước mơ bản thân.

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim