Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Nữ Sát Thủ 2021

Nữ Sát Thủ 2021

Được giải cứu khi còn nhỏ bởi sát thủ huyền thoại Moody và được đào tạo trong công việc kinh doanh của gia đình, Anna là kẻ giết người hợp đồng điêu luyện nhất thế giới. Nhưng khi Moody - người đàn ông được cô coi như cha và dạy cô mọi thứ cô cần biết về niềm tin và sự sống còn - bị giết một cách dã man, Anna thề sẽ trả thù.

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim