Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Thanh Gươm Diệt Quỷ : Chuyến Tàu Vô Tận 2020

Thanh Gươm Diệt Quỷ : Chuyến Tàu Vô Tận 2020

Trên đường điều tra sự mất tích của các Kiếm Sĩ thuộc Đội Diệt Quỷ, Tanjiro và các đồng đội cùng Viêm Trụ Rengoku rơi vào Huyết Quỷ Thuật ảo mộng của Quỷ Hạ Huyền Enmu. Cả bọn phải hiệp lực để bảo toàn tính mạng cho 200 hành khách trên chuyến tàu Vô Tận. Nhờ sự hi sinh của Viêm Trụ Rengoku, Quỷ Hạ Huyền đã bị đánh bại và mọi người được sống sót

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim