Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Sas: Báo Động Đỏ  2021

Sas: Báo Động Đỏ  2021

Một người lính SAS ngoài nhiệm vụ, Tom Buckingham, phải ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố trên một chuyến tàu chạy qua Đường hầm Kênh. Khi hành động leo thang trên tàu, các sự kiện diễn ra trong các hành lang quyền lực có thể tạo ra sự khác biệt về việc liệu Buckingham và các hành khách dân sự có sống sót thoát ra khỏi đường hầm hay không.

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim