Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Học Viện Anh Hùng: Anh Hùng Trỗi Dậy 2019

Học Viện Anh Hùng: Anh Hùng Trỗi Dậy 2019

Tác giả đã giải thích rằng movie thứ hai này có thể được mô tả như một dạng kết của Boku no Hero Academia. Đó là vì câu chuyện được sử dụng bao gồm những chuyện cũng sẽ xuất hiện trong trận chiến cuối cùng của manga. Do đó, ông cũng tuyên bố movie thứ 2 này sẽ có "Plus Ultra" nhiều hơn cả movie đầu tiên.

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim