Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Sát Nhân Trong Gương 2021

Sát Nhân Trong Gương 2021

Anthony và đối tác của anh ấy chuyển đến một căn gác xép trong Cabrini-Green hiện đã được chỉnh trang, và sau một cuộc gặp gỡ tình cờ với một người già đã tiết lộ cho Anthony câu chuyện có thật đằng sau Candyman, anh ấy vô tình mở ra cánh cửa dẫn đến một quá khứ phức tạp làm sáng tỏ sự tỉnh táo của chính mình và gây ra một làn sóng bạo lực đáng sợ.

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim