Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Chủng Tộc Bất Tử 2021

Chủng Tộc Bất Tử 2021

Chủng Tộc Bất Tử (The Eternals) là một nhóm gồm những người ngoài hành tinh cổ đại đã sống bí mật trên Trái đất trong hàng nghìn năm. Khi một bi kịch bất ngờ ập đến buộc họ phải thoát ra khỏi bóng tối, họ buộc phải đoàn tụ chống lại kẻ thù truyền kiếp nhất của nhân loại, Deviants.

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim