Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu 1975

Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu 1975

Trong thời gian bị nhốt ở một bệnh viện tâm thần của bang, Randle Patrick McMurphy, một kẻ cuồng dâm bất trị, đã truyền cảm hứng cho các bệnh nhân của mình nổi dậy chống lại sự cai trị độc đoán của y tá trưởng Mildred Rished.

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim