Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Taxi Driver (1976) 1976

Taxi Driver (1976) 1976

Một cựu binh Chiến tranh Việt Nam không ổn định về tinh thần làm tài xế taxi ban đêm ở thành phố New York, nhận thức được sự suy đồi và tình trạng nhếch nhác ở thành phố này đã nuôi dưỡng anh ta ham muốn hành động bạo lực, cố gắng cứu một gái mại dâm vị thành niên.

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim