Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster We Were Soldiers 2002

We Were Soldiers 2002

De var några av de bästa soldaterna som den amerikanska armén någonsin hade frambringat. 400 unga män, utrustade med de mest dödsbringande vapnen och tränade i krigskonstens knep, så att de till och med kunde döda med bara händerna. Men bara några dagar efter deras första fältslag, ett slag som kom att bli ett av de blodigaste i USA:s historia, omringades de av tusentals osynliga fiender. I 'Dödens dal' finns det bara en man som står mellan dem och förintelsen: Överste Hal Moore. Det här är deras historia.

Film liknande

Film Rekommendationer