Ρολόι Κατεβάστε
Image Avatar: Creating the World of Pandora

Avatar: Creating the World of Pandora

7/10
Ημερομηνία κυκλοφορίας 2010-02-07
Χρόνος εκτέλεσης 23 λεπτά
Είδη Ντοκυμαντέρ
αστέρια Laz Alonso, Richard Baneham, Christopher Boyes, James Cameron, Rick Carter
Διευθυντές Thomas C. Grane, Thomas C. Grane

συστάσεις

Παρόμοια