Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Баровки 1995

Баровки 1995

Шер е почти на 16 години, богата и харесвана и обича да позволява на света да се облагодетелства от съветите ѝ по важните въпроси в живота – срещите с момчета, модата и добрия външен вид. Вярва, че е добре да помага на другите, но по сърдечните въпроси, особено за нея самата, тя е в неведение.

Съвпадения на филми

Препоръки за филми